Aranżujemy strategiczną, polityczną
i intelektualną debatę
na
skalę europejską

Coś nowego

W ciągu nieco ponad roku magazyn “pl Grand Continent” stał się punktem odniesienia dla strategicznej, politycznej i intelektualnej debaty. Od 2021 roku będzie on w całości napisany po włosku.

Aby uzyskać więcej informacji

Kontakty prasowe, organizacja seminariów uniwersyteckich, debat, partnerstw lub projektów redakcyjnych.

Skontaktujmy się
Premiera

Smak naszego katalogu. Jeden kawałek na tydzień.

Doktryna Makrona: rozmowa z prezydentem Francji

P l Grand Continent to dynamicznie rozwijający się magazyn założony ponad rok temu w Paryżu. Stanowi pierwszą próbę stworzenia pisma, na łamach którego debata będzie toczyła się w głównych językach europejskich. W 2021 roku ukaże się pełne wydanie Pl Grand Continent w języku niemieckim, hiszpańskim, włoskim i polskim.
Magazyn jest wydawany przez Groupe d’études géopolitiques, niezależne stowarzyszenie mieszczące się przy paryskiej École normale supérieure i uznawane za instytucję pożytku publicznego.

W świecie płynnej rzeczywistości, która jest coraz mniej zrozumiała, chcemy wzbogacić współczesną politykę o warunek intelektualnego namysłu dostosowanego do specyfiki środowiska europejskiego. Poprzez oddawanie głosu wybitnym osobistościom ze świata nauki, polityki czy kultury, chcemy zaproponować stworzenie kryterium umożliwiającego rozpatrywanie całości zagadnień politycznych w dużej skali.

Liczne inicjatywy wprowadzają dodatkowo treści wypracowane na łamach Pl Grand Continent w obieg naukowy, medialny i do ośrodków decyzyjnych. Pisany w kilku językach, uwzględniający różnorodność perspektyw, magazyn chce ustrukturyzować debatę na Starym Kontynencie.

Nasze zasady

1

Nowa metoda: wielowymiarowa, interdyscyplinarna i różnojęzyczna. Aby zrozumieć przemiany teraźniejszości, należy je wyartykułować na wielu poziomach, krzyżując różne dyscypliny, promując bogactwo umożliwione dzięki różnorodności i różnicom językowym, a nie ograniczać się do wąskich i homogenicznych przekładów.

2

Strukturyzujący, a nie ustrukturyzowany: magazyn dąży do ukształtowania debaty politycznej, ukierunkowując ją poprzez opracowania wsparte pracą teoretyczną, wzmacniając ją przemyślanymi punktami widzenia i odzwierciedlając w niej rzeczywistą różnorodność.

3

Więcej, lepiej, inaczej: w chaosie i nadmiarze informacji chcemy patrzeć z szerszej perspektywy, dogłębnie.

4

Magazyn na miarę XXI wieku: w obliczu zanikania czasopism zeszłego stulecia i w celu wznowienia debaty opiniotwórczej chcemy powtórzyć gest wielkich oświeceniowych czasopism, dostosowując do ery cyfrowej ich żądanie generalnej transformacji i ich kategoryczne odrzucenie zastanych idei.

Częstotliwość
dans publikowania

W szalejącej teraźniejszości Pl Grand Continent pragnie być miejscem spotkania epoki tweeta z epoką książki.

Rytm książki weeta

1

Analizy


Subtelne sygnały, arkusze danych, grafiki, mapy i zwięzłe opisy pomocne w uchwyceniu istoty współczesności – dogłębnie i przed innymi.

PRENUMERATA
2

Media społecznościowe


Obieg publikacji Pl Grand Continent, wpisanych w natychmiastowość współczesnych debat, widzimy jako sposób budowania więzi i dzielenia się informacjami

OBSERWUJ NAS

25'

Pl Grand Continent

jest wspominany w mediach społecznościowych średnio co niecałe dwadzieścia pięć minut

15M+

Obserwujących

na wszystkich kontach w mediach społecznościowych Pl Grand Continent

© Le Monde
© Corriere della Sera
3

Obserwatorium
Covid-19


Codzienne publikacje, analizy i aktualizacje danych w czasie rzeczywistym: Obserwatorium stało się narzędziem mapowania pandemii i przygotowania się – już w czasie kryzysu – do istnienia w świecie, który dopiero ma nadejść.

OBACZ WSZYSTKO

Nowy Nowy dziennik

4

Elementy doktryny


Koncepcje, wizje, marzenia: wszystkie razem tworzą ramę teoretyczną potrzebną po to, by ująć w słowa świat jutra i zbudować nową przestrzeń debaty politycznej

OBACZ WSZYSTKO
5

Analizy wydarzeń bieżących


Pogłębione sondaże, rzetelne opinie, usystematyzowane artykuły – informacje niezbędne po to, by ocenić problemy dotykające naszą współczesność

OBACZ WSZYSTKO
6

Wywiady


Od Philippe’a Jaccotteta, przez Juana Guaido, do youtubera Khaleda Freaka, Woody’ego Allena, Julię Cagé czy Romano Prodiego, ponadczasowe wywiady pomagają zrozumieć wszystkie napięcia współczesności

OBACZ WSZYSTKO
7

Archiwum dyskursów


Antologia tekstów dawnych i obecnych, niepublikowanych, pominiętych, zapomnianych, które zasługują na komentarz i są, podobnie jak klasyka, zawsze aktualne.

OBACZ WSZYSTKO

Tygodnik

8

Debaty Pl Grand Continent


Seminaria, konferencje, wykłady, debaty: wszędzie, w Europie i na świecie, publikacje magazynu stwarzają okazję do rzetelnych rozmów, otwartych na zainteresowane osoby i specjalistów, którzy ożywiają nasze drukowane i cyfrowe publikacje

209

Wydarzeń

24

Miasta
9

Przegląd poniedziałkowy


ysyłany w kilku językach w czasie pierwszej porannej kawy w tygodniu, przegląd poniedziałkowy zawiera podsumowanie wszystkiego, co trzeba wiedzieć, aby zrozumieć geopolityczną agendę nadchodzącego tygodnia w skali całego kontynentu

Zapisz się

7

Języków

niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, chiński, rumuński

10

La lettre du dimanche


Nasz pierwszy projekt, wysyłany w każdą sobotę o poranku, przegląd niedzielny zawiera badania współczesnego imaginarium politycznego i kulturowego oraz ukazuje główne zagadnienia debaty europejskiej przez pryzmat prac opublikowanych w Pl Grand Continent

Zapisz się

Rytm książki

11

O pewnej wizji Europy


ZAMÓW
12

Styl populistyczny


ZAMÓW
13

Europejski Przegląd Prawniczy


PRENUMERATA
14

Uwagi i raporty


Kontakt

Prześlij tekst

Pl Grand Continent publikuje rzetelne i pogłębione artykuły prezentujące szeroki wachlarz poglądów. Magazyn nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone w artykułach. Bierze natomiast odpowiedzialność za to, żeby pozwolić im zaistnieć na swoich łamach.

[email protected]

Obsługa klienta

[email protected]

Napisz do nas

[email protected]

Udzielanie koncesji

[email protected]

Wnioski o udzielenie informacji

[email protected]

Groupe d’études géopolitiques

École normale supérieure
45, rue d’Ulm
75005 Paris (France)

Mapa →