Archiwa


Czy dwadzieścia lat po wielkim rozszerzeniu Europa Wschodnia naprawdę wróciła do Europy? Sztuka polskiego pisarza Tomasza Różyckiego, laureata nagrody Grand Continent 2023.

Zjednoczona Prawica, poczynając od sukcesu wyborczego w 2015 roku, powtórzonego w 2019, stworzyła nowy typ zarządzania sprawami publicznymi. Jego zasadniczym wyróżnikiem jest stopniowy demontaż państwa prawa. Aby zrozumieć ten mechanizm, należy spojrzeć na wymiar prawny z szerszej perspektywy przyjmując założenie.

Punkt równowagi, Rada – ta instytucja „pierwszej instancji”, będąca obecnie w centrum dynamiki politycznej Unii – czy może sformułować doktrynę? W najdłuższym wywiadzie w czasie swojej kadencji, przewodniczący Rady, Charles Michel, omawia swoje rozumienie wewnętrznej dynamiki geopolitycznej, lekcje wyniesione z Afganistanu i zasadnicze elementy potrzebne do sformułowania wspólnej europejskiej narracji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi.