Archiwa


Zjednoczona Prawica, poczynając od sukcesu wyborczego w 2015 roku, powtórzonego w 2019, stworzyła nowy typ zarządzania sprawami publicznymi. Jego zasadniczym wyróżnikiem jest stopniowy demontaż państwa prawa. Aby zrozumieć ten mechanizm, należy spojrzeć na wymiar prawny z szerszej perspektywy przyjmując założenie.

Punkt równowagi, Rada – ta instytucja „pierwszej instancji”, będąca obecnie w centrum dynamiki politycznej Unii – czy może sformułować doktrynę? W najdłuższym wywiadzie w czasie swojej kadencji, przewodniczący Rady, Charles Michel, omawia swoje rozumienie wewnętrznej dynamiki geopolitycznej, lekcje wyniesione z Afganistanu i zasadnicze elementy potrzebne do sformułowania wspólnej europejskiej narracji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi.

W miarę zbliżania się końca roku 2020 kryzysy konkurują ze sobą we Francji i w Europie, prezydent Francji, w jednej ze swoich najdłuższych rozmów, powrócił na Wielki Kontynent w sprawie głównych elementów swojej nowej doktryny dotyczącej spraw międzynarodowych.