Polityka

Sprawiedliwość okaleczona

Long form

Od powrotu do Moskwy Aleksiej Nawalny przebywa w więzieniu. Chociaż nie jest on w stanie mówić, chcieliśmy opublikować w głównych językach debaty kontynentalnej ten szczegółowy wywiad z głównym rosyjskim dysydentem, który przedstawia w nim swoją analizę kontekstu politycznego i perspektyw na przyszłość Rosji.

W miarę zbliżania się końca roku 2020 kryzysy konkurują ze sobą we Francji i w Europie, prezydent Francji, w jednej ze swoich najdłuższych rozmów, powrócił na Wielki Kontynent w sprawie głównych elementów swojej nowej doktryny dotyczącej spraw międzynarodowych.