Interviews


Punkt równowagi, Rada – ta instytucja „pierwszej instancji”, będąca obecnie w centrum dynamiki politycznej Unii – czy może sformułować doktrynę? W najdłuższym wywiadzie w czasie swojej kadencji, przewodniczący Rady, Charles Michel, omawia swoje rozumienie wewnętrznej dynamiki geopolitycznej, lekcje wyniesione z Afganistanu i zasadnicze elementy potrzebne do sformułowania wspólnej europejskiej narracji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi.