Tomasz Różycki


Czy dwadzieścia lat po wielkim rozszerzeniu Europa Wschodnia naprawdę wróciła do Europy? Sztuka polskiego pisarza Tomasza Różyckiego, laureata nagrody Grand Continent 2023.