PL Grand Continent


W miarę zbliżania się końca roku 2020 kryzysy konkurują ze sobą we Francji i w Europie, prezydent Francji, w jednej ze swoich najdłuższych rozmów, powrócił na Wielki Kontynent w sprawie głównych elementów swojej nowej doktryny dotyczącej spraw międzynarodowych.