Jan Krzysztof Kordys


Zjednoczona Prawica, poczynając od sukcesu wyborczego w 2015 roku, powtórzonego w 2019, stworzyła nowy typ zarządzania sprawami publicznymi. Jego zasadniczym wyróżnikiem jest stopniowy demontaż państwa prawa. Aby zrozumieć ten mechanizm, należy spojrzeć na wymiar prawny z szerszej perspektywy przyjmując założenie.